AvatarQ 250 v9.2.1 Đánh Boss Xương Khô Sự Kiện Tây Du Ký 2017

AvatarQ 250 v9.2.1 Đánh Boss Xương Khô Sự Kiện Tây Du Ký 2017
Rate this post

Bản mới AvatarQ 250 v9.2.1 chức năng auto Đánh Boss Xương Khô giúp hỗ trợ sự kiện tây du ký. Khi tải avatar 250 v921 auto tìm NPC xương khô java, giúp tăng tốc độ đánh boss. Mọi người cài đặt auto săn boss sự kiện avatar 2017 trong menu. Ngay khi tính năng này tìm thấy sẽ đưa bạn đến và đánh nó.
game avatarq 250 v9.2.1 danh boss xuong kho android

game avatarq 250 v9.2.1 danh boss xuong kho android

Cải Tiến Tốc Độ Auto Đánh NPC Xương Khô.
+ Vào Menu Auto Tìm NPC ~> Cài Đặt Săn bạn sẽ thấy có 4 lựa chọn. Chiến cách nào thì Lưu Lại ~> Bật Auto hồi phục ~> Bật Săn NPC.
Auto Tìm và Đánh Boss Xương Khô:
+ Chỉnh được tên NPC cần săn vào mục Danh sách tên NPC xuong kho.
+ Tích chọn có Auto Đánh NPC hay không.
+ Chỉnh được khu bắt đầu và khu kết thúc trong 1 map tìm NPC.
+ Chỉnh được thời gian chuyển map tính bằng mini giây.
+ Lựa chọn Phạm Vi Auto Tìm NPC: Tất cả các map hoặc Map hiện tại.
+ Khi đã xong bước trên các bạn Bật săn NPC là phiên bản sẽ Tự Động Tìm NPC.
+ Lưu ý: Không đứng ở Khu NPC Event (Khu Trung Tâm) bật Auto Tìm NPC.
Menu Hỗ Trợ Sự Kiện Tây Du Ký 2017:
+ Khi chọn Auto đổi điểm bạn có thể Cài Đặt số lần đổi điểm.
+ Khi chọn Auto thả pháo, Auto thả bóng bạn có thể Cài Đặt số lần thả.

Add Comment