Thông tin tiểu đội Pilap game Ngọc Rồng

Thông tin tiểu đội Pilap game Ngọc Rồng
Rate this post

Thông tin tiểu đội Pilap game Ngọc Rồng.
Thông tin về tiểu đội Piláp trong Ngọc Rồng Online

Cứ 5 phút là sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 khu nào đó tại Aru. Có tổng cộng 3 boss cứ đánh thắng boss nào thì bạn sẽ nhận được cải trang thành boss đó.

– Hiệu ứng của 3 cải trang này nếu đi chung cả 3 sẽ được buff thêm.

Lưu ý:
– Chỉ dành cho ai dưới 1,5 tr sức mạnh trang bị thôi.
– Không bán cũng như không giao dịch được.
– Đệ tử cũng không mang được và có han dùng 7 ngày nhé.

Add Comment