Thủ thuật đánh bại bản sao cho 3 hành tinh trái đất, xayda và namec game Ngọc Rồng

Thủ thuật đánh bại bản sao cho 3 hành tinh trái đất, xayda và namec game Ngọc Rồng
Rate this post

Thủ thuật đánh bại bản sao cho 3 hành tinh trái đất, xayda và namec game Ngọc Rồng.
Hướng dẫn đánh bại bản sao cho Namec trong Ngọc Rồng

Trước tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị 1 phiên bản hack ngọc rồng của game hub có tính năng tự đánh, đó là lệnh chat ak đó các bạn.

Sau đó chuẩn bị một ít đồ hút HP. Nên nhớ rằng trước khi đánh bản sao thì bật skill khiên và đẻ trứng lên, rồi chat ak và bắt đầu đánh bản sao.

Sau khi gần hết khiên thì bay vòng vòng, nhờ có đồ hút HP sẽ tránh được việc bị chết đó.

Add Comment